לקוח:

פרסום "מעונות שלהבת"

לקוח:

פרסום "מעונות שלהבת"

תחום: מעונות וגני ילדים “שלהבת” שע”י “מוסדות שלהבת הדרום”
מוצר: פרסום ומיתוג מעונות וגנים
עיצוב פרסומות שונות בעיתונות ובדיגיטל, כתבות, שילוט מעונות ועוד.

תחום: מעונות וגני ילדים “שלהבת” שע”י “מוסדות שלהבת הדרום”

מוצר: פרסום ומיתוג מעונות וגנים

עיצוב פרסומות שונות בעיתונות ובדיגיטל, כתבות, שילוט מעונות ועוד.

SKALA

להגיע רחוק

S.0504112150@GMAIL.COM

050.4112150 

גם אתה רוצה להרוויח?

SKALA

להגיע רחוק

SIMCHA535@GMAIL.COM

050.4112150 

Scroll to Top