לקוח:

קופ"ח כללית נווה יעקב

תחום: קופת חולים

מוצר: חוברת הסברה בשילוב חידונים ואתגרים לתקופת קורונה

עיצוב ועימוד החוברת.

SKALA

להגיע רחוק

S.0504112150@GMAIL.COM

050.4112150 

גם אתה רוצה להרוויח?

Scroll to Top